Fonds voor componisten opgeheven

Het Fonds voor de Scheppende Toonkunst wordt opgeheven. De subsidiëring van componisten wordt door het ministerie van OCW ondergebracht bij het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten.

Bestuur en directie van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst (FTS) betreuren het voornemen van staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur), dat op 1 januari 2007 ingaat. Het ministerie doet daarover geen mededelingen, omdat met de betrokkenen nog wordt overlegd.

Het FST krijgt nu van het ministerie van OCW een budget van 1,7 miljoen euro en dat bedrag is tot 2008 gegarandeerd. Bestuursvoorzitter San Paardekooper vreest dat de belangen van de componisten zullen verwateren binnen het grote Fonds voor de Amateurkunst en de Podiumkunsten. ,,Ook geoormerkte subsidiebedragen voor componisten zijn op termijn niet veilig bij een fonds waarvan het bestuur een integrale verantwoordelijkheid heeft en met budgetten kan gaan schuiven.''

Volgens Paardekooper vindt Van der Laan het FST, dat slechts twee werknemers heeft, `kwetsbaar'. ,,Maar wij werken efficiënt en volgens zorgvuldige procedures met dubbele adviescommissies. Goede redenen geeft de staatssecretaris niet voor de opheffing van het FST.''

De componisten waren de afgelopen jaren vaak sterk verdeeld over het beleid bij de toekenning van subsidies. In 1996 splitste Componisten '96 zich met veertig leden zich af het Genootschap van Nederlandse Componisten (Geneco), dat toen 300 leden telde. Het Fonds stelt onder andere met meerjarige honoreringen een aantal componisten in staat te componeren zonder te veel afhankelijk te zijn van andere inkomsten. Het Geneco wilde de subsidies over een veel grotere groep verdelen.

De Componisten Groep Amsterdam, bestaande uit Jeff Hamburg, Joep Franssens en John Borstlap, bepleitte eerder opheffing van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, wegens de weinig transparante werkwijze van het Fonds. Een `beperkte groep' zou `een beperkte esthetiek' opdringen aan het Nederlandse muziekleven. Het FST spreekt dat tegen en zegt dat met meerjarige honoreringen voor zulk artistiek verschillende componisten als Louis Andriessen, Otto Ketting, Theo Verbey, Willem Jeths, Michel van der Aa en anderen de top van het Nederlandse componeren wordt gesteund. Ook Peter Jan Wagemans, destijds voorzitter van Componisten '96, is tegen de opheffing van het FST, omdat de gang van zaken bij de subsidiëring door het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten nog meer diffuus wordt. Ook vreest hij dat Van der Laan de Nederlandse muziekuitgeverij Donemus elders wil onderbrengen en verknippen. ,,Op termijn wordt zo het professionele componeren in Nederland afgeschaft.''