Fonds opgeheven van componisten

Het Fonds voor de Scheppende Toonkunst wordt opgeheven. De subsidiëring van componisten wordt door het ministerie van OCW ondergebracht bij het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten.

Pagina 11