EU schiet tekort met r&d

China zal met z'n uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (r&d) al in 2010 op gelijke hoogte komen met de Europese Unie, indien de huidige trend zich voortzet. Deze waarschuwing uitte de Europese Commissie gisteren bij de presentatie van een actieplan voor onderzoek en innovatie.

In 2003 gaf China 1,31 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan r&d, maar door de jaarlijkse stijging met zo'n 20 procent zullen de Chinese uitgaven voor r&d in 2010 op 2,2 procent van het bbp uitkomen. De EU-lidstaten gaven in 2003 1,9 procent van het bbp aan r&d uit, tegen 2,59 procent in de VS en 3,15 procent in Japan. Scandinavische landen zitten op het Japanse niveau, terwijl Nederland op de EU-ranglijst in de middenmoot staat. In 2002 spraken de EU-regeringsleiders af dat de r&d-uitgaven in 2010 op 3 procent moeten uitkomen, waarvan tweederde voor rekening van het bedrijfsleven.

Volgens de Europese Commissie hebben bijna alle lidstaten doelen gesteld die de r&d-uitgaven in de EU tot 2,6 procent van het bbp opvoeren in 2010. Maar de werkelijke uitgaven laten eerder stagnatie dan groei zien. Vooral het bedrijfsleven schiet tekort. Eurocommissaris Verheugen (Industrie en Bedrijven) sprak van een ,,alarmerende'' situatie. Volgens commissaris Potocnik (Onderzoek) moet het actieplan de EU ,,op de juiste weg'' brengen.

De Europese Commissie komt met negentien maatregelen. Voor een aantal ervan zijn EU-fondsen beschikbaar. Zo wil de Commissie structuur- en regiosteun meer voor innovatie inzetten. Verder komt er meer risicokapitaal voor het midden- en kleinbedrijf. Ook wil de Commissie een coördinerende en stimulerende rol spelen (`Europe Innova') om samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, lidstaten en regio's te verbeteren. Verheugen waarschuwde dat het succes van het actieplan sterk afhangt van de meerjarenbegroting (2007-2013), waarover de lidstaten nog altijd geen overeenstemming hebben bereikt.