EU-hulp Afrika als dam tegen migratie

De Europese Unie wil de hulp aan Afrika bundelen. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft daartoe gisteren een plan gepresenteerd. Door een gezamenlijke aanpak van de 25 lidstaten van de Unie en de Europese Commissie moet het makkelijker worden in Afrika de zogeheten `millennium ontwikkelingsdoelen' van de Verenigde Naties te bereiken, zoals halvering van armoede en terugdringing van kindersterfte.

Volgens Commissie-voorzitter Jose Manuel Barroso is het ook in het eigen belang van Europa om de wortels van de onderontwikkeling in Afrika aan te pakken. Alleen zo kan de illegale immigratie van Afrikanen naar Europa tot staan worden gebracht. De voorzitter van de Afrikaanse Commissie, Alpha Oumar Konaré, zei dat het de armoede is die Afrikanen naar Europa drijft.

De Unie zal zich in eerste instantie concentreren op het bevorderen van democratie en verbetering van bestuursstructuur in de Afrikaanse landen. Daarnaast wil de EU helpen bij het verbeteren van de infrastructuur op het continent. Hierbij wordt vooral gedacht aan de rail- en wegverbindingen tussen de landen onderling. Europees Commissaris Louis Michel voor Ontwikkelingssamenwerking zei gisteren dat het plan een ,,wezenlijk keerpunt'' betekent voor de hulp aan Afrika. Het plan, waartoe de Europese regeringsleiders tijdens hun topbijeenkomst in juni van dit jaar de opdracht gaven, is opgesteld in nauwe samenwerking met de lidstaten van de Afrikaanse Unie.

Het is de bedoeling dat in 2010 de helft van al het Europees ontwikkelingsgeld naar Afrika gaat. In bedragen uitgedrukt betekent dit een stijging van 17 miljard euro in 2003 naar 25 miljard euro in 2010.

Europees commissaris Frattini (Justitie en Asiel) wil ondertussen meer contact tussen de Europese Unie, diverse Afrikaanse landen, Marokko en buurland Algerije om de stroom illegale immigranten op te vangen. Tijdens een overleg met de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in Luxemburg stelde Frattini dat momenteel in Algerije 20.000 gelukszoekers uit landen ten zuiden van de Sahara wachten om via de Spaanse enclaves in Marokko naar Europa te trekken.

Daarnaast wachten nog eens 10.000 mensen in Marokko. Verder uitte Frattini zijn grote zorg over 500 vluchtelingen die nog in de Algerijnse woestijn zijn vermist. In de Spaanse enclave Mellila hebben zich ruim 1.200 Afrikanen gemeld die in Europa asiel aan willen vragen. Het merendeel daarvan is afkomstig uit landen in westelijk Afrika.