Beruchte vogelgriep bevestigd in Turkije

Europa moet zich voorbereiden op een mogelijke uitbraak van de vogelgriep. Dat maakte de Europese Commissie vanmiddag bekend. Het in Turkije aangetroffen vogelgriepvirus blijkt ,,nauw verwant'' aan dat van de beruchte H5N1-stam.

Dat virus werd enkele maanden geleden in Azië ontdekt en veroorzaakte daar de dood van ruim zestig mensen. Eurocommissaris Kyprianou (Gezondheid en Consumentenbescherming) zei vanmiddag in een toelichting dat de Commissie er daarom van uitgaat dat het besmettelijke virus in Turkije door trekvogels uit Azië is overgebracht. Hij kondigde nadere preventieve maatregelen aan, waaronder het opvoeren van veiligheidsmaatregelen in kippenfarms in de hele Unie en in het bijzonder in risicogebieden.

De eurocommissaris overweegt de oprichting van een solidariteitsfonds van 1 miljard euro, waaruit vaccins kunnen worden betaald in het geval van een pandemie. ,,Het is belangrijk dat dit voor alle lidstaten een prioriteit wordt en dat ze investeren in de voorbereiding hiervoor'', aldus Kyprianou.

Kyprianou raadt de EU-lidstaten aan om voldoende griepvaccins in voorraad te nemen. Hij beval aan dat kippenhouders zich laten inenten tegen het klassieke griepvirus om te voorkomen dat ze door twee griepvirussen tegelijk kunnen worden besmet. Bij zo'n gelijktijdige infectie is het gevaar groot dat er mengvirussen ontstaan die zich snel onder mensen kunnen verspreiden.

De Europese Commissie gaat verder de import van levende vogels, kippenvlees en andere kipproducten uit Roemenië stilleggen in verband met de vogelgriep. Gisteren had het permanente EU-Comité voor de voedselketen en dierengezondheid nog verklaard dat in Roemenië geen vogelgriep was aangetroffen. Nu blijkt dat uit onderzoek van experts in de Donaudelta toch het geval. De Roemeense regering heeft dat bevestigd. EU-experts onderzoeken nog of het aangetroffen vogelgriepvirus behoort tot de H5N1-stam.

De eerder ingestelde importstop voor gevogelte uit Turkije is inmiddels verlengd tot 30 april 2006.

In Bulgarije is bij proeven op diverse dood gevonden vogels gebleken dat ze niet aan vogelgriep zijn gestorven.

Nederland heeft eerder als enige EU-lidstaat op nationaal niveau maatregelen genomen. Er geldt een verplichting om commercieel gehouden pluimvee binnen te houden. Minister Veerman (LNV, CDA) heeft deze ophokplicht onlangs versoepeld, en was van plan de maatregel per 1 november af te schaffen, mits de situatie dit toelaat. Het is niet onmogelijk dat zal worden besloten de ophokplicht toch te handhaven, liet Veermans woordvoerder vanochtend weten.

De ophokplicht is bedoeld om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen door het contact tussen pluimvee en trekvogels die mogelijk het virus bij zich dragen, onmogelijk te maken. Dezer dagen vindt juist de grote vogeltrek plaats, onder meer van Oost- naar West- en Zuid-Europa.

De Nederlandse maatregel op pluimvee op te hokken werd door de andere EU-lidstaten niet met instemming begroet. De Europese Commissie en een aantal veterinair deskundigen uit andere lidstaten noemden het uitbreiden van de ophokplicht voor de Unie vorige maand nog ,,disproportioneel'', omdat het risico op verspreiding ,,laag'' werd genoemd.