`Bedrijven betalen eigen belastingverlaging'

Het bedrijfsleven is blij met de verlaging van de vennootschapsbelasting. Het tegelijk schrappen van aftrekposten wekt echter woede.

Niets doen is geen optie, daar zijn de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de fiscale deskundigen het hartgrondig over eens. Maar de aanpak die staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) voorstaat om de vennootsschapsbelasting in 2007 te verlagen en deze tariefsverlaging te financieren door aftrekposten te schrappen, levert vooralsnog een botsing van belangen en van tegenstrijdige meningen op.

De commissie voor financiën van de Tweede Kamer hield gisteren een hoorzitting over de nota van Wijn, Werken aan Winst. Daarin wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting in 2007 te verlagen tot 25,9 procent. Het tarief, nu nog 31,5 procent, gaat hierop vooruitlopend volgend jaar al naar 29,6 procent. De verlaging mag geen geld kosten en derhalve stelt Wijn voor om een aantal aftrekposten die door het bedrijfsleven gekoesterd worden, te schrappen.

Zo financieren ondernemingen hun eigen lastenverlichting – en daar lopen lobbyisten van het bedrijfsleven en belastingadviseurs tegen te hoop.

,,De makke is dat alles budgettair neutraal moet en daar zit een tegenstrijdigheid in'', zei Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Het kabinet wil Nederland aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor ondernemingen, maar het mag niets extra kosten en lokkers in de vorm van fiscale subsidies worden in de plannen van Wijn geschrapt.

,,Niets doen mag dan geen optie zijn,'' vatte Kamerlid Frank Heemskerk (PvdA) de meningen van deskundigen samen, ,,maar de nota Werken aan Winst is een optie van niets.''

De nota van Wijn heeft tot doel om het Nederlandse belastingregime voor ondernemingen te laten aansluiten bij ontwikkelingen in andere Europese landen, waar de tarieven lager zijn of verlaagd worden.

Bovendien heeft het Europese Hof een aantal uitspraken gedaan over grensoverschrijdende belastingkwesties die verregaande gevolgen hebben voor de nationale fiscale stelsels. Ook hieraan wil Wijn tegemoet komen met zijn herziening.

Tegenover het algemene voordeel van een lager tarief staat de specifieke pijn van bedrijfstakken die aftrekposten zien verdwijnen. Beperking van de afschrijvingen op onroerend goed en beperking van de compensatie voor verliezen treffen ondernemingen die hiervan veel gebruik maken. De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland waarschuwde dan ook dat het vestigingsklimaat in Nederland ,,nog slechter wordt'' als de plannen van Wijn doorgang vinden. Het Verbond van Verzekeraars is wel voorstander van een lager tarief, maar vindt dat ,,verzekeraars onevenredig worden getroffen'' bij de voorgestelde herziening.

Jurgen Warmerdam, fiscaal expert van MKB-Nederland, de koepelorganisatie van het midden- en kleinbedrijf, was het hardst in zijn oordeel. ,,Het bedrijfsleven betaalt zijn eigen belastingverlaging.'' Zijn oplossing: er moet geld bij. ,,Er is best ruimte voor lastenverlichting ten koste van het financieringstekort.'' VNO-NCW (grote ondernemingen) en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn genuanceerder in hun oordeel. Zij steunen de tariefsverlaging. ,,Bedrijven met hoge winsten, die geen buitenlandse activiteiten hebben en weinig onroerend goed bezitten, profiteren het meest,'' zegt zegsman Pieter Dijckmeester.

Belastingadviseurs bevestigden dat een lager tarief Nederland aantrekkelijker maakt, maar dat specifieke fiscale voorzieningen nuttig zijn om gewenste economische activiteiten te bevorderen.

Kamerlid Ferd Crone (PvdA) toonde zich voorstander van een sturend fiscaal beleid, terwijl Frans De Nerée tot Babberich (CDA) en Ineke Dezentjé Hamming (VVD) zich schaarden achter een algemene verlaging. Ook ook zij vinden dat er ter bevordering van kennis en de vestiging van hoofdkantoren van buitenlandse ondernemingen een specifieke `kennisbox' en `rentebox' in de vennootschapsbelasting moet komen. De conclusie na de hoorzitting van gisteren: het kabinet krijgt zijn verlaging van de tarieven, maar niet voor niets. Er zal extra geld voor fiscale speeltjes bij moeten komen.