Akkoord over laatste stuk A4

De provincie Noord-Brabant en minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) hebben vanmiddag een akkoord getekend over de aanleg en financiering van de A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord. Zowel de provincie als het rijk betaalt 15 miljoen euro extra voor het stuk snelweg dat in totaal 218 miljoen euro kost.

Volgend jaar beginnen de werkzaamheden van het project dat in 2010 klaar moet zijn.

Het 19 kilometer lange Brabantse deel van de A4 wordt gezien als een ontbrekende schakel in de noord-zuid verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Sinds eind jaren zeventig overleggen het rijk en de provincie over de aanleg. Een Kamermeerderheid van CDA, VVD, D66 en LPF vroeg Peijs in december 2004 om dit jaar een voorstel uit te werken voor de versnelde aanleg.

De provincies Noord-Brabant en Zeeland en de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen legden vorig jaar samen 27 miljoen euro op tafel om het stuk snelweg sneller te realiseren.

In de A4 ontbreekt nog een andere schakel: tussen Midden-Delfland en Schiedam. Over dit stuk weg bestond zeer lange tijd onenigheid. In 2003 gaf de Kamer ook hiervoor het groene licht.