Vreemdeling land uit na klein delict

Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met het plan van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) om vreemdelingen uit te zetten als ze voor de eerste keer een (klein) delict hebben gepleegd.

CDA, VVD, LPF, SGP, Groep Nawijn en Groep Wilders steunden de minister. De linkse oppositie, de ChristenUnie en regeringspartij D66 zijn tegen de maatregel.

Dit bleek gisteren in het spoeddebat over het voornemen van Verdonk om een vreemdeling zijn verblijfsvergunning af te nemen als hij veroordeeld is voor het plegen van een misdrijf in de eerste drie jaar van het verblijf.

De coalitiepartijen CDA en VVD zijn tevreden over deze wijziging van al langer bestaande plannen. Volgens het Kamerlid Visser (VVD) strookt de aanpak met het kabinetsbeleid: ,,Dit is onderdeel van zowel een effectieve criminaliteitsbestrijding als van een effectief integratiebeleid''. Van Fessem (CDA) vindt dat de minister nog wel iets consequenter kan zijn. ,,Als iemand zijn vergunning kwijtraakt, moet hij ook tot ongewenst vreemdeling worden verklaard''.

De D66-fractie is teleurgesteld over de maatregel van Verdonk. Fractiewoordvoerder Lambrechts zei er eigenlijk geen woorden voor te hebben dat iemand het land kan worden uitgezet voor het stelen van een rol drop of een flesje mascara. De ChristenUnie vindt het ,,een draconische maatregel''.

Verdonk verdedigde haar maatregel door te stellen dat ,,hiervan het signaal moet uitgaan dat je ook bij een lang verblijf als gast in Nederland niet in de verleiding moet komen het verkeerde pad op te gaan''. Zij wil de wijziging omdat onder de geldende wetgeving de opgelegde straf meestal niet zwaar genoeg is om er gevolgen aan te verbinden voor de verblijfsvergunning.

Kamerlid Vos (GroenLinks) die het initiatief had genomen voor het spoeddebat, hield de minister voor ,,dat het allemaal geen zier helpt''. Vos: ,,Mensen die nu al kunnen worden uitgezet gaan helemaal niet het land uit. Waarom zorgt de minister er niet voor dat het huidige beleid effectief is, voordat ze tot verdere aanscherping komt?''. Verdonk wees er op dat in de samenleving steeds meer ergernis groeit over veelplegers van buitenlandse afkomst die zich bij herhaling schuldig maken aan diefstallen, berovingen en mishandeling, bijvoorbeeld in de huiselijke sfeer. Ze beloofde dat er altijd een individuele afweging zal worden gemaakt voordat tot uitzetting wordt overgegaan.