Stellingen

Perfectionisme is een goede eigenschap wanneer men haar grenzen kent.

Gerard Koene, Universiteit Utrecht

De Nederlandse politieke klasse doet de geschiedvorsing tekort door slechts mondjesmaat dagboeken en andere aantekeningen bij te houden en vrijwel geen memoires te publiceren.

W.H. Weenink, Universiteit Leiden