Rechter verbiedt uitlevering VS

De rechtbank in Den Haag heeft minister Donner vanochtend verboden om de van telecomfraude verdachte Mohammed A. uit te leveren aan de Verenigde Staten. Volgens de rechtbank hebben de VS onvoldoende garanties gegeven dat A. niet beschuldigd zal worden van banden met het terroristische netwerk Al-Qaeda.

De rechtbank had in augustus om deze garanties gevraagd, na een kort geding dat de 39-jarige Nederlander van Egyptische origine had aangespannen. In het officiële uitleveringsverzoek vragen de VS formeel om de uitlevering van A. omdat hij betrokken zou zijn bij een internationale fraude met telefoonkaarten. Maar in een eerder rechtshulpverzoek aan Nederland in dezelfde zaak legde de Amerikaanse justitie een verband met Al-Qaeda. Mohammed A. vreest daarom dat hij op grond van de speciale Amerikaanse anti-terrorismewetgeving zonder vorm van proces kan worden opgesloten, bijvoorbeeld in Guantánamo Bay. Ook mensenrechtenorganisaties als Amnesty International waarschuwen tegen uitlevering van terrorismeverdachten aan de VS.

De Amerikanen willen geen speciale garanties geven. In een zogeheten Diplomatic Note stelde de Amerikaanse ambassade op 2 september dat de VS dit ,,onrechtmatig en onnodig'' vindt. Volgens de ambassade vloeit uit het uitleveringsverdrag tussen de VS en Nederland voort dat een verdachte enkel kan worden vervolgd voor datgene waarvoor hij wordt uitgeleverd. ,,Meneer A. zal dus worden vervolgd voor fraude en samenzwering om fraude te plegen.''

De Haagse rechtbank oordeelde vanmorgen dat dit onvoldoende is. Wegens het risico dat A. in de VS kan worden geconfronteerd met ,,de reeds genoemde verdenking van betrokkenheid bij het Al-Qaeda netwerk'' kan volgens de rechtbank niet worden volstaan met de ,,algemene formulering'' in de Diplomatic Note.

Volgens de advocaat van Mohammed A., Bart Nooitgedagt, is het voor het eerst dat de rechter uitlevering aan de VS verbiedt. ,,Een zeer goede ontwikkeling.'' Behalve om Mohammed A. vragen de VS ook om uitlevering van de Irakese Nederlander Wesam al D. Hij werd door de Nederlandse justitie vervolgd wegens betrokkenheid bij aanslagen in Irak.