`Meer relaties scheelt bijstandsuitkeringen'

Een gemeente die zich opwerpt als relatiebemiddelaar. Het is volgens de VVD-afdeling Enschede `onorthodox' maar hard nodig om de financiële problemen van de gemeente te verlichten. In het conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2007 stelt de partij relatiebemiddeling voor als maatregel om het aantal bijstandsgerechtigden te verminderen.

Enschede telt ongeveer 5.800 bijstandsgerechtigden en dreigt door een nieuwe verdeling van de bijstandsgelden een miljoenenstrop op te lopen. ,,Als zogeheten nadeelgemeente moeten we jaarlijks zes tot negen miljoen euro op de uitkeringen toeleggen. Als we niets doen zijn we over drie jaar failliet'', zegt gemeenteraadslid A. Broekman, die het idee van relatiebemiddeling heeft gelanceerd. Het aangaan van een relatie is volgens de VVD een effectief middel om het beroep op de bijstand te verminderen. Het sorteert volgens Broekman in ieder geval meer effect dan het volgen van reïntegratietrajecten. ,,Als je dan toch zoveel geld uitgeeft, stellen wij voor om eens iets anders te proberen.''

Hoe de relatiebemiddeling er precies uit moet zien is nog een punt van discussie. ,,Je kunt bijvoorbeeld het maatschappelijk werk inschakelen. Zij zitten al vaak met de doelgroep om tafel, laagopgeleide vrouwen én mannen die geen geld hebben om naar een relatiebureau te gaan. Via bijvoorbeeld internet doen ze verwoede pogingen om een partner te vinden. We kunnen proberen daar enige lijn in te brengen.''

Broekman weerspreekt dat er wordt ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer van bijstandsgerechtigden. ,,Er is in onze ogen geen enkele verplichting. We willen alleen vragen of we meer voor ze kunnen doen dan maandelijks geld overmaken.'' Door relatiebemiddeling op te nemen in het verkiezingsprogramma wil de VVD-afdeling ,,een taboe doorbreken'' en niet langer ,,hypocriet'' over het onderwerp spreken. Broekman. ,,Veel bijstandsgerechtigden hebben knipperlichtrelaties. Dan weer in de bijstand, dan er weer uit. Giechelend hoor je ambtenaren zeggen dat ze eigenlijk aan relatiebemiddeling zouden moeten doen. Laten we die discussie maar eens voeren.''