Kapitaalinjectie groei Limburg

Limburg investeert in totaal 600 miljoen euro in zestien projecten die de economische groei in die provincie moeten versnellen. Hiervan wordt 425 miljoen opgebracht door bedrijfsleven, universiteit en hogescholen. De geraamde inzet van de overheden (gemeenten, provincie, Rijk en EU) bedraagt 178 miljoen euro. Dat blijkt uit de zogenoemde Versnellingsagenda, die vandaag in Den Haag is overhandigd aan staatssecretaris van Gennip.