Kamer wil toch steun voor minima

De Tweede Kamer wil dat het kabinet mensen met een minimuminkomen volgend jaar tegemoet komt met een extra uitkering. Maar staatssecretaris Wijn legt een motie van deze strekking naast zich neer.

Ouderen met een klein pensioen en werkende alleenstaande ouders hebben zo'n laag inkomen dat ze geen gebruik kunnen maken van inkomensondersteuning in de vorm van kortingen op de belastingen. Een motie van het Kamerlid Crone (PvdA) om voor deze groepen de kortingen toch te laten uitkeren door de Belastingdienst, is gisteren met een krappe meerderheid aangenomen in de Kamer. Alleen CDA en VVD stemden tegen. Regeringsfractie D66 steunde de motie van de oppositie.

Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) had vorige week tijdens de Financiële beschouwingen al aangekondigd dat het kabinet de motie afraadde. Gisteren bevestigde Wijn dat het kabinet de motie naast zich neer zal leggen.

Volgens Wijn is de Belastingdienst door de invoering van het nieuwe zorgstelsel niet in staat om een extra opdracht uit te voeren. De noodzakelijke aanpassingen voor het zorgstelsel vergen alle capaciteit. De uitvoering van de `verzilvering', de uitkering van belastingkortingen aan mensen die geen inkomstenbelasting betalen en van wie de gegevens niet in de bestanden van de Belastingdienst zijn opgenomen, zou tot onoverkomelijke complicaties leiden.

Crone noemde dit onzin. ,,Als Wijn zegt dat dit niet kan, dan zal de uitkering van de zorgtoeslag ook helemaal mislukken'', zei hij. Kamerlid Bakker (D66) erkende dat zich uitvoeringsproblemen kunnen voordoen, maar gaf niettemin steun aan de motie-Crone.

Crone wil de uitkering van de kortingen onderbrengen in het Belastingplan 2006 dat begin november in de Kamer wordt behandeld. Naar verwachting zal Wijn dan herhalen dat de Belastingdienst niet in staat is de wens van de Kamer uit te voeren. Verwacht wordt dat D66 dan zijn steun zal intrekken voor uitvoering van de motie-Crone. Bakker liep hierop gisteren vooruit door te zeggen dat hij bereid is nog een jaar te wachten. Mogelijk zal dus pas in 2007 en met terugwerkende kracht de `verzilvering' worden ingevoerd.