Kabinet negeert motie minima

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de Belastingdienst mensen met een minimuminkomen volgend jaar een extra uitkering te laten geven. Minister Zalm heeft aangekondigd dat het kabinet de motie naast zich neer zal leggen.

Pagina 6