Hongarije moet nog wachten op de euro

De Europese Unie gaat Hongarije manen tot actie om het uit de hand lopende overheidstekort terug te dringen. Dit hebben de ministers van financiën van de lidstaten van de Unie gisteren tijdens een vergadering in Luxemburg besloten.

Het tekort op de begroting van de vorig jaar tot de Unie toegetreden lidstaat loopt dit jaar op tot 6,1 procent van het bruto nationaal product. Dat is ruim boven het binnen de Unie toegestane maximum van 3 procent. Als gevolg van het hoge tekort zit de introductie van de euro er voorlopig voor Hongarije niet in. De Hongaarse regering wilde de euro in 2010 invoeren.

De EU hanteert een vaste procedure als een hoger dan toegestaan tekort wordt geconstateerd. Allereerst zal de Europese Commissie later deze maand een rapport presenteren over de financiële huishouding van Hongarije. Vervolgens zullen de ministers van financiën van de Unie in hun vergadering van volgende maand bespreken welke aanbevelingen de Unie zal doen om de begroting op orde te brengen. De tekortcijfers van Hongarije zijn opeens flink omhoog geschoten nadat op last van het Europees statistisch bureau de kosten voor de aanleg van snelwegen in de uitgaven zijn opgenomen. Deze waren er aanvankelijk buiten gelaten.

De Hongaarse minister-president Ferenc Gyurcsany zei gisteren dat zijn land erg hecht aan verbetering van de infrastructuur. , ,Elke 100 kilometer nieuwe snelweg betekent 1 procent extra economiscche groei'', aldus de Hongaarse premier. Hongarije wil proberen het tekort volgend jaar terug te brengen naar 4,7 procent van het bruto nationaal product. Omdat het land nog geen lid is van de eurozone kunnen er geen sancties worden opgelegd.

Waarschijnlijk zijn de `nieuwe' EU-landen Estland, Litouwen en Slovenië de eersten die de euro zullen invoeren. Dit zou in 2007 kunnen gebeuren.

Na afloop in Luxemburg leverde minister Zalm van Financiën kritiek op maatregelen die de Belgische regering heeft getroffen om de begroting voor volgend jaar in evenwicht te houden. Nog te innen belastingen worden gebruikt als onderpand voor een obligatielening. Zalm noemde dat ,,een constructie die zeker geen aanbeveling verdient''.