Guatemala staakt zoeken naar doden

Reddingswerkers in Guatemala hebben hun zoektocht gestaakt naar mensen die na de orkaan Stan onder de modder zijn bedolven. Daarmee is het dodental van het natuurgeweld in Guatemala op meer dan tweeduizend gekomen. Dorpen die compleet door de modderstromen zijn bedolven worden vermoedelijk tot massagraf verklaard. President Óscar Berger heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Naar schatting 3,5 miljoen mensen zijn door het noodweer getroffen.