Dure olie slechte reden voor verlagen ecotaks

Het kabinet wil de gestegen energielasten van burgers compenseren, zo heeft premier Balkenende de Tweede Kamer na prinsjesdag verzekerd, bijvoorbeeld door verlaging van de energiebelasting, de ecotaks. Maar andere belastingmaatregelen zei hij `niet uit te sluiten'.

Heel verstandig van de premier, want juist verlaging van de energiebelasting is een slecht plan. Een hoge energieprijs is weliswaar onaangenaam, maar prikkelt ook tot zuinigheid.

Consumenten kunnen zuinige apparaten en auto's kiezen, hun apparaten uit in plaats van stand-by zetten, auto's selectiever gebruiken en hun woning beter isoleren. Kiezen ze voor al die dingen niet, dan doet de prikkel van de hoge energieprijs kennelijk toch niet zo veel pijn.

Het kabinet kan energiebesparing stimuleren, maar presteert op dit punt pover, zelfs nu de olieprijs zo hoog is. En nu vragen diverse Kamerfracties zich af of de ecotaks niet omlaag kan. De energieprijzen zijn immers dermate hoog, zo redeneren zij, dat ze ook zonder belasting tot energiebesparing aanzetten. Dat miskent de grote urgentie van een veel grotere besparing.

Natuurlijk willen wij niet op ons geweten hebben dat de minima in de kou komen te zitten. Dat hoeft ook niet. Het kabinet beschikt over een flinke menukaart vol instrumenten om inkomenspolitiek te voeren, van inkomstenbelasting via huursubsidie tot kinderbijslag.