Bestuur Randstad moet eenvoudiger

Het bestuur van de Randstad moet drastisch worden versimpeld om de economische teruggang van de regio te keren.

Dat schrijven de commissarissen van de koningin van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland samen met de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een manifest dat zij vandaag hebben gepresenteerd in Den Haag.

De Randstadbestuurders, die zich de `Holland Acht' noemen, roepen het kabinet op om nog dit najaar een commissie in te stellen die vóór de zomer van volgend jaar voorstellen doet voor een slagvaardig bestuur met passende bevoegdheden. Dit zou kunnen betekenen dat de vier provincies wijken voor één `Randstadautoriteit'. Bij de formatie van een nieuw kabinet in 2007 kan daarover een besluit worden genomen.

De bestuurders van de Randstad Holland stellen dat het ontbreken van een slagvaardig bestuur een belangrijke oorzaak is dat de Randstad in enkele jaren tijd is verdwenen uit de top van de grootstedelijke regio's in Europa. Stond de Randstad in 1999 nog op de vijfde plaats in een vergelijking van twintig regio's, vorig jaar stond de Randstad negentiende. ,,Randstad Holland moet een positie in de top-5 hebben om ook in de toekomst het welvaartsniveau voor haar inwoners op peil en de economische motor van Nederland draaiend te houden. Alleen zo is een sterke internationale concurrentiepositie veilig te stellen'', aldus het manifest.

Behalve de concurrentiepositie is de legitimiteit van het bestuur in het geding, aldus de bestuurders. ,,Ook bestaat bij burgers en bedrijfsleven grote onvrede over het gecompliceerde functioneren van de overheden in de Randstad.'' Het manifest spreekt van een ,,bestuurlijke lappendeken'' van vier provincies, vier grootstedelijke regio's, vier grote steden, zo'n honderdveertig andere steden en plattelandsgemeenten, en een dozijn rijksdepartementen.

,,Geen van de overheden is in staat om zelf voor de Randstad belangrijke besluiten te nemen. Bestuursorganen werken vaak langs elkaar heen en plannen moeten langs veel verschillende lagen voordat er uiteindelijk een beslissing wordt genomen, als dat al gebeurt'', aldus de bestuurders. Het instellen van één `Randstadautoriteit' kan daar een einde aan maken. De bestuurders beseffen dat modernisering ,,verregaande bestuurlijke gevolgen'' heeft, zoals het verdwijnen van provincies.

Het manifest is ondertekend door de commissarissen der koningin Franssen (Zuid-Holland), Borghouts (Noord-Holland), Staal (Utrecht) en Jager (Flevoland), en door de burgemeesters Cohen (Amsterdam), Opstelten (Rotterdam), Deetman (Den Haag) en Brouwer-Korf (Utrecht).

INTERVIEW pagina 2

www.nrc.nlManifest