Amazone kampt met droogte

De ergste droogte van de afgelopen veertig jaar vormt een bedreiging voor het Amazone-gebied. Het tropische regenwoud, het grootste ter wereld, heeft daardoor te kampen met bosbranden, opdrogende rivieren en vervuild drinkwater. In sommige rivieren is de waterstand inmiddels zo laag dat miljoenen vissen zijn gedood en dat scheepvaart niet meer mogelijk is.

De regering van de Braziliaanse deelstaat Amazonas heeft in een aantal gemeenten de noodtoestand uitgeroepen. De bevolking is daar voor het overleven afhankelijk van de visserij. Hulpwerkers zijn onder andere naar Manaquiri gestuurd om te helpen bij het graven van putten. Het overgebleven water in de rivieren is mede door de dode vissen te vervuild om nog als drinkwater te kunnen dienen.

Ook het transport vormt een probleem. Veel steden en dorpen in het gebied zijn uitsluitend via het water bereikbaar. Daardoor bestaat het gevaar dat voedsel en medicijnen niet meer op de plaats van bestemming aankomen.

In de deelstaat Acre is 100.000 hectare bos door branden verdwenen. De branden worden meestal aangestoken om nieuwe landbouwgrond te krijgen. Gewoonlijk regent het voldoende om te zorgen dat de brand snel wordt geblust. Maar door de droogte is dat dit jaar niet het geval.

Ontbossing wordt genoemd als een mogelijke oorzaak van de droogte. Door het weghalen van bomen verandert de luchtvochtigheid en kunnen zonnestralen gemakkelijker de bodem bereiken. Bovendien wordt de grond harder, waardoor regenwater niet in de grond wegzakt, maar te snel wegspoelt.

Sommige wetenschappers wijten de droogte echter aan klimaatverandering. Stijging van de luchttemperatuur zou de vorming van wolken boven het gebied bemoeilijken. Ook het grote aantal orkanen op het noordelijk halfrond zou daarop van invloed zijn geweest. Volgens waterdeskundigen in het gebied is het aantal droogteperiodes de laatste jaren toegenomen. Andere wetenschappers zeggen dat er niets uitzonderlijks aan de hand is en dat periodes van droogte cyclisch in de regio voorkomen.