Van der Laan wil overgangsregeling voor NPS

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de mediaplannen van staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66). Dat bleek gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer (CDA, VVD en D66) waren betrokken bij de opstelling van die plannen.

Van der Laan presenteerde tijdens het debat een nieuwe overgangsregeling voor de NPS. Die omroep moet van het kabinet in 2008 worden opgeheven. Van der Laan stelde gisteren voor dat de culturele NPS-programma's tot 2011 gemaakt blijven worden. Daarvoor wil ze die programma's en de programmamakers ,,één op één'' overhevelen naar de de nieuwe centrale organisatie van de publieke omroep. Meerdere partijen in de Kamer wilden dat Van der Laan haar voorstel op papier zou uitwerken voordat zij er een oordeel over geven.

Een meerderheid van de Kamer vindt dat het omroeplidmaatschap minder moet kosten dan 24 euro, zoals het kabinet heeft voorgesteld. Van der Laan was het daarmee eens. Zij dacht aan een nieuwe prijs van 10 tot 15 euro. Of de omroepen hun leden ook cadeaus mogen aanbieden, gaat zij nog uitzoeken. Van der Laan stelde ook voor om 35 tot 40 miljoen euro speciaal te bestemmen voor ,,kwetsbare kunstprogramma's'', zoals dans- en operaregistraties.

Het CDA zei in het debat dat de publieke omroep drie televisienetten moet houden. De VVD herhaalde in het debat het partijstandpunt dat twee netten genoeg is. Van der Laan gaat nu een wetsvoorstel maken van de kabinetsvisie. Dat wil zij eind dit jaar voorleggen aan de Raad van State, die daarover moet adviseren. In een gesprek met Den Haag Vandaag zei ze gisteren dat ze hoopt dat de Kamer de plannen niet zal ,,traineren''.