Snoer ministers niet steeds de mond

Wordt het niet tijd dat discussies die binnen de politiek gaande zijn, openlijk naar buiten kunnen worden gebracht? Is het nou echt ongepast dat bewindvoerders en andere politici twijfels uiten over besluiten die eerder genomen zijn? Zoals de discussie tussen Van Aartsen en Hofstra over het rekeningrijden en op de twijfel van minister Bot over Irak. Mogen de mensen in Nederland langzamerhand niet als mondig en begrijpend worden behandeld? Moeten we niet af van dat idiote gebod aan politici om altijd star vast te houden aan ingenomen standpunten? Een gebod dat mede door de media wordt gestimuleerd en waaraan daardoor in de politiek hardnekkig wordt vastgehouden.

Laten we politici als gewone mensen gaan beschouwen die moeten proberen dit land een beetje op een goede koers te houden, mensen die naar wij hopen geen oogkleppen op hebben en gevoelig zijn voor de dingen die in de wereld gaande zijn. Met Fortuyn werd een beweging in gang gezet van openheid in de politiek. Ook in sommige andere politieke partijen is herhaaldelijk gesproken over meer openheid. Ik zie er helaas maar weinig van. De gelederen moeten blijkbaar weer even gesloten zijn als vroeger.

    • Laurens H.J. Wachters
    • Vm. Lid Prov. Saten van Gelderland