Remkes: gemeenten niet alert op radicalisering

Gemeenten hebben vaak onvoldoende zicht op radicaliseringsprocessen die zich binnen hun grenzen voltrekken. Daardoor kwam het tot voor kort voor dat inlichtingendiensten radicale organisaties als `uiterst zorgbarend' beoordeelden, terwijl gemeentebesturen zo'n organisatie subsidie verleenden.

Dat zei minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) gisteren in een debat met de Tweede Kamer over het terrorismebeleid. Volgens Remkes gaan gemeenten er nog te veel van uit dat het terrorismegevaar `van buiten af' komt. ,,Maar het is een `home grown' ontwikkeling. Gewoon op het internet, achter de computer op een zolderslaapkamertje in Sas van Gent.''

Uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek onlangs dat 55 procent van de gemeenten geen beleid heeft om radicalisering tegen te gaan. Remkes zei te overwegen om de namen van gemeenten te publiceren die daarin tekortschieten. ,,Bij een aantal gemeentebesturen moet nog veel meer tussen de oren komen dat het ook in hun gemeente kan gebeuren.''

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft volgens Remkes het afgelopen jaar meer dan 2.000 politiefunctionarissen in de grote steden geïnformeerd over radicaliseringstendensen binnen hun regio. ,,Op basis daarvan kunnen politieagenten bepaalde signalen herkennen.''

Volgens Remkes zijn er in Nederland nog geen uit Irak teruggekeerde moslimextremisten gesignaleerd, maar houdt de AIVD wel ernstig rekening met dat risico. Daarbij gaat het niet alleen om vanuit Nederland vertrokken `jihad-gangers', maar ook om strijders met een andere nationale of etnische achtergrond.

Amsterdam en Rotterdam hebben al beleid ontwikkeld om radicalisering in een vroeg stadium op te sporen. De VVD stelde voor om met name het Rotterdamse model `Meedoen of achterblijven' landelijk ten voorbeeld te stellen. Dat model voorziet in sancties, zoals het intrekken van subsidies. Minister Donner (Justitie, CDA) liet in reactie weten, dat het gemeenten vrijstaat om zelf beleid te ontwikkelen. Hij voelt er niet voor om daarbij dat Rotterdamse model aan te raden.