Pakistanen in Londen geven gul

Pakistanen in Groot-Brittannië proberen met man en macht geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Kashmir.

Imam Gul Mohammed is zojuist voorgegaan in het gebed in de verveloze Al Karam-moskee in Forest Gate, een arme wijk in het oosten van Londen met veel inwoners van Pakistaanse origine. ,,We hebben speciaal gebeden voor de slachtoffers van de aardbeving'', zegt hij. Zelf is Mohammed (30) geboren in Kashmir, het uitgestrekte gebied dat het zwaarst is getroffen door het natuurgeweld. ,,Gelukkig is er in het dorp waar ik vandaan kom alleen materiële schade'', zegt hij.

Met man en macht zijn Britse Pakistanen intussen bezig geld en hulpgoederen te mobiliseren voor het rampgebied. ,,Ik vertrek morgen naar Pakistan met 12.000 pond [18.000 euro] aan hulpgeld, dat familie en vrienden hebben ingezameld'', zegt Mansoor Ramazan, werkzaam als bankier in de Londense City. Hij wil ter plaatse onder andere water en meel inslaan voor de slachtoffers.

De hevige aardbeving heeft grote indruk gemaakt op de Pakistaanse gemeenschap in Groot-Brittannië, die nog maar drie maanden geleden werd opgeschrikt door het feit dat drie plegers van zelfmoordaanslagen in Londen uit hun midden afkomstig waren. Er wonen naar schatting 700.000 Pakistanen in Groot-Brittannië, veelal uit het district Mirpur aan de rand van Kashmir. Al in het koloniale tijdperk kwamen veel Mirpuri's naar Groot-Brittannië, eerst als matroos, later als arbeider in Noord-Engeland.

Hoewel de meesten geen familieleden hebben verloren, voelen ze zich verbonden met het gebied. Daarom geven ze met gulle hand. ,,Wij hebben gisteren 1000 pond [1500 euro] gestort op de rekening van een hulpfonds waarvoor op de televisie werd geadverteerd'', zegt een slager van halal vlees aan Katherine Road.

,,De meeste moslims zijn dezer dagen extra gul omdat het de vastenmaand ramadan is'', zegt Mohammed Asghar, een 64-jarige voormalige buschauffeur, die nu in het bestuur van de Al Karammoskee zit. ,,Dan worden de gelovigen geacht hun ziel te zuiveren en met gulle hand te geven aan de behoeftige medemens.''

De Pakistaanse ambassade in Londen probeert de hulpstroom te bevorderen en bezorgde familieleden in staat te stellen snel naar Pakistan te reizen. Daartoe zijn visumvoorzieningen opgezet op een aantal vliegvelden. Maar velen beseffen dat geld en hulpgoederen inzamelen één ding is. De spullen bij de slachtoffers brengen is een andere zaak. ,,Het is tragisch'', zegt de slager aan Katherine Road. ,,Het gebied is zo ontoegankelijk. Je kunt de mensen die het nodig hebben haast niet bereiken.''

    • Floris van Straaten