Ouderen te weinig invloed op pensioen

Ouderen hebben onvoldoende invloed op hun pensioenfondsen. Te weinig pensioenfondsen zijn de afspraken nagekomen die de sociale partners hierover hebben gemaakt met de ouderenorganisaties. Dat blijkt uit een conceptrapport van de pensioencommissie van de Sociaal Economische Raad (SER) dat gisteren in deze commissie werd besproken.

De commissie moest nagaan in hoeverre de afspraken uit het convenant van 2002 over inspraak van gepensioneerden zijn nagekomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben toen met vertegenwoordigers van ouderen afgesproken dat in tenminste 65 procent van de fondsen de gepensioneerden vertegenwoordigd zouden zijn in de deelnemersraden of – bij fondsen zonder zulke raden – in het bestuur. De deelnemersraden hebben het recht adviezen te geven aan het bestuur van de fondsen, dat altijd uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers bestaat. Hiermee werd voorkomen dat ouderen het kabinet zouden vragen de inspraak bij wet af te dwingen, iets waarvoor het kabinet indertijd een gewillig oor had.

Volgens de voorzitter van de Pensioencommissie Robin Linschoten is het voor de meeste gepensioneerden wél goed geregeld. ,,Meer dan 95 procent van de deelnemers is aangesloten bij een fonds dat een ouderenvertegenwoordiging heeft zoals bedoeld in het convenant. Maar de afspraak ging over het aantal fondsen, niet over het aantal deelnemers. En er zijn heel veel hele kleine pensioenfondsen.'' Linschoten, die het rapport uiterlijk begin volgende week aan de convenantspartijen te kunnen sturen, roept ze op niet ,,krampachtig'' te reageren. ,,Ze kunnen om wetgeving vragen, maar dan maak je een wet voor iets dat voor bijna alle ouderen goed geregeld is. Er zijn ook andere oplossingen denkbaar, zoals de Nederlandse Bank te vragen toezicht te houden op naleving van het convenant.''

Vakcentrale FNV acht het mogelijk dat de convenantspartijen het kabinet alsnog om nieuwe wetgeving zullen vragen. ,,Een man een man, een woord een woord'', reageert FNV-bestuurder Peter Gortzak. Hij pleit voor een algemene wettelijke regeling voor goed pensioenbestuur, waarin ook dit geregeld wordt.