`Oranjehuizen' voor opvang vrouwen

De stichting Blijf van m'n lijf in Alkmaar wil vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld gaan opvangen in herkenbare opvanghuizen, zogeheten `Oranjehuizen'. Het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) deed in opdracht van de Alkmaarse opvangorganisatie onderzoek naar nieuwe vormen van opvang. Volgens T. Egyede van IMI hebben lang niet alle mishandelde vrouwen behoefte aan een `safe-house' op geheime locaties. Voor niet-levensbedreigende situaties zouden vrouwen beter in herkenbare woningen (eventueel met oranje deur) worden opgevangen.