Ook vrouwen beleven plezier in hun werk 3

Het artikel van de heer Orbons belicht het thema kinderopvang op een eenzijdige manier. Omdat veel vrouwen volgens hem ,,liever moederen dan werken'', is het zijns inziens niet nodig kinderopvang te stimuleren. En passant ontneemt hij hiermee de kleine(re) groep van hoger opgeleiden de keuzevrijheid om voor zichzelf en hun gezin het leven in te richten zoals zij dat wensen. Een hoger opgeleid deel van de maatschappij wil graag de keuze maken om het leven in te richten zoals dat in hun optiek het beste is voor vader, moeder én kind.

Gezien de lucratieve economische opbrengst van de werkende, hoogopgeleide ouders is het reëel om daar vanuit de overheid ook een ruime kinderopvangregeling tegenover te stellen.

    • Wouter Jong Nootdorp