Ook vrouwen beleven plezier in hun werk 1

Mijn haren rezen te berge toen ik de stukken van Tonny Weterings en Wim Orbons op de Opiniepagnia van 5 oktober las `Kinderen gemangeld tussen zorg en werk'. Wim Orbons zou vrouwen het liefst direct naar het aanrecht terug dirigeren (hoezo is de emancipatie voltooid?) en Tonny Weterings schetst een doemscenario van gekrenkte kinderzielen wanneer beide ouders (bijna) fulltime werken. De hele dag op school zijn leidt tot stress bij de kinderen, vindt Weterings. Kinderen hebben behoefte aan spelen met andere kinderen, zich uitleven in sport of zich verdiepen in een onderwerp. Zaken die heel goed na schooltijd op school kunnen en waar veel scholen ook voorzieningen voor hebben getroffen.

Ook meent Weterings dat ouders die (bijna) fulltime werken, het kind niet het gevoel geven dat zij om het kind geven. Alsof een ouder die permanent thuis is, die garantie wel biedt. Ik had zo'n moeder die fulltime thuis zat, maar aandacht voor de kinderen was er niet bij.

Dan Wim Orbons die zich afvraagt of mannen überhaupt minder kunnen werken. Waarom niet? Iedereen heeft volgens de wet recht op werken in deeltijd. Dat mannen fulltime moeten werken in verband met de kosten, is een mythe. Het Nibud heeft berekend dat het voordeliger is wanneer beide partners parttime werken. Bovendien opteren steeds meer met name jonge mannen voor een deeltijdbaan, omdat ook zij hun kinderen willen zien opgroeien en een sterkere band met hen willen opbouwen. Of, als zij geen kinderen hebben, meer vrije tijd willen hebben, bijvoorbeeld om te kunnen reizen.

Zestig tot tachtig procent van de vrouwen wil werken, maar de zorg voor de kinderen mag daar niet onder lijden, blijkt uit een onderzoek dat Orbons aanhaalt. Dat betekent dat deeltijdwerk voor mannen nog meer gestimuleerd moet worden en kinderopvang betaalbaar gemaakt moet worden. Veel vrouwen blijven nu noodgedwongen thuis, omdat het niet loont om te gaan werken. Hun inkomen zijn ze kwijt aan de kinderopvang. Dat geldt met name voor laagopgeleide vrouwen.

    • I. van Overbeek