Halsema kiest voor liberalisme

GroenLinks moet de komende jaren het liberalisme omarmen en afstand nemen van de oude sociaal-economische opvatting van staatspaternalisme.

Dat schrijft GroenLinks-leider Femke Halsema in een nawoord bij het vandaag verschenen boek Vrijheid als ideaal, van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. In het boek beschrijft een aantal sociologen en filosofen het alternatief van een links-liberale politiek. Halsema, die vorige maand al ,,een linkse lente'' aankondigde, is voorstander van een liberale koers van de partij.

Volgens Halsema heeft haar partij de afgelopen jaren nagelaten een ,,soevereine opvatting'' te ontwikkelen over de sociaal-economische vrijheid. Daarmee heeft GroenLinks de ,,tweede stap in haar emancipatiestrijd'' onvoldoende gezet. ,,Aangezien individualisering in toenemende mate gold als een rechts en paars project, reageerden veel linkse oppositionele politici door in collectivisme en pleidooien voor overheidsingrijpen te vluchten.'' Halsema neemt afstand van de koers die de partij tot nu toe volgde: ,,De huidige verzorgingsstaat kweekt afhankelijkheid en inactiviteit door de traditionele nadruk op inkomenssteun. (...) Onterecht worden in de bestaande regelingen ouderen bevoorrecht boven jongeren.''

Halsema, die binnen haar partij als rechtstatelijk en links-liberaal te boek staat, pleit voor het opnieuw omarmen van het sociaal-individualisme, ,,een ferm politiek verzet tegen de heersende uitleg van individualisme als consumentisme en egoïsme''. ,,Voor vrijzinnig-linkse politici zoals ik (...) is de notie van sociaal-individualisme onverminderd actueel'', aldus Halsema. Ook op het gebied van milieupolitiek moet GroenLinks haar idealen herzien, vindt zij. ,,Niet het moralisme maar het praktisch idealisme moet regeren.''