Extra geld voor schoolopvang

Het kabinet trekt volgend jaar 35 miljoen euro uit voor de voor- en naschoolse opvang van kinderen. Het geld komt uit het budget van 200 miljoen euro dat het kabinet vanaf 2006 jaarlijks extra uitgeeft aan kinderopvang.

3