Extra geld schoolopvang

Het kabinet trekt volgend jaar 35 miljoen euro uit voor de voor- en naschoolse opvang van kinderen. Vanaf 2007 is hiervoor jaarlijks 27 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt uit het budget van 200 miljoen euro dat het kabinet vanaf 2006 jaarlijks extra uitgeeft aan kinderopvang.

Dat maakten de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken gisteren bekend. Voor de tussenschoolse opvang komt jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 1 augustus 2006 zijn scholen er verantwoordelijk voor dat kinderen kunnen overblijven. In 2007 kunnen ouders een beroep doen op basisscholen om hun kinderen tussen half acht 's morgens en half zeven 's avonds op te vangen.

Het kabinet is van plan bijstandsmoeders in te zetten in de voor- en naschoolse opvang. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) lanceerde afgelopen weekend het idee om deze vrouwen, met behoud van hun uitkering en een eventuele bonus, voor enkele uren per dag te laten werken in de kinderopvang. Het bestuurlijk samenwerkingsverband tussen politieke partijen op het gebied van arbeid, zorg en emancipatie, PVO, juicht dit idee toe. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA lijkt in een eerste reactie echter tegen het voorstel te zijn. De discussie spitst zich toe op de scholing van de bijstandsmoeders. Iedereen is het er over eens dat alleen geschoolde mensen in de kinderopvang kunnen werken. Het geld om bijstandsmoeders te scholen komt uit het gemeentebudget van 300 miljoen euro voor reïntegratie.

Inmiddels werken zowel de PvdA als GroenLinks aan voorstellen om de financiering van de kinderopvang te veranderen. Kamerlid Azough (GroenLinks) maakte vanochtend bekend dat zij een wetsvoorstel heeft uitgewerkt, waarin de vrijwillige bijdrage van werkgevers verplicht wordt gesteld. Zij wil deze bijdrage via de fiscus laten heffen.

PvdA en D66 hebben vorig jaar al voorgesteld om de werkgeversbijdrage verplicht te stellen. Voor die plannen was toen geen meerderheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft wel toegezegd om medio 2006 te bekijken of het nodig is om de werkgeversbijdrage verplicht te stellen. Kamerlid Hamer (PvdA) werkt inmiddels aan een wetsvoorstel waarin de kinderopvang een basisvoorziening wordt, waarvoor ouders alleen nog een bijdrage ontvangen van de overheid. Zij hoeven dan niet meer bij hun werkgever aan te kloppen. In dit plan krijgen ook ouders met kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan een bijdrage, iets wat nu niet het geval is.