CJP-onderzoek: jongeren vinden kunst saai

Jongeren houden meer van kunst dan ze zelf denken. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van CJP, uitgever van de CJP-pas, onder 1.700 scholieren van 15 tot 17 jaar. Jongeren vinden kunst saai en zeggen niet in cultuur te zijn geïnteresseerd. Onder kunst en cultuur verstaan zij vooral schilderijen, musea, schouwburg, ballet en klassieke muziek. Navraag leert vervolgens dat jongeren wel degelijk met cultuur bezig zijn: muziek luisteren, zingen, tekenen, schrijven, fotograferen en dansen. Jongeren gaan daarnaast naar de bioscoop, popconcerten, musicals, festivals en cabaret. Het CJP pleit er dan ook voor om de definitie van cultuur te verbreden zodat jongeren makkelijker in aanraking komen met cultuur.

Op dit moment gaan ook geïnteresseerde scholieren nog niet zo makkelijk naar culturele evenementen, omdat die te duur, te ver of onbekend zijn. Op scholen is culturele en kunstzinnige vorming (CVK) sinds enkele jaren een vak. Met CVK gaan leerlingen naar de bioscoop (65 procent), het theater (52 procent) en het museum (52 procent). Hoewel VMBO-leerlingen voor hun cultuur veel meer afhankelijk zijn van de CVK-lessen dan andere leerlingen, gaan scholen met hen veel minder vaak op stap.