Akkoord getekend huisartsenzorg

Huisartsen, zorgverzekeraars en minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) hebben vandaag in Den Haag hun handtekening gezet onder het akkoord voor de financiering van de huisartsenzorg. Aan het akkoord, dat deze zomer werd bereikt, ging een periode van conflicten en actievoerende huisartsen vooraf. Het akkoord heeft een looptijd tot 1 januari 2008. Volgens de afspraken krijgen de huisartsen vanaf volgend jaar 52 euro per ingeschreven patiënt per jaar en 9 euro per consult. Daarnaast kunnen de huisartsen volgens vaste afspraken bij de zorgverzekeraars aankloppen voor andere financieringen.