Het nieuws van 11 oktober 2005

Nieuwe fossielen Floresmens gevonden

Op het Indonesische eiland Flores zijn nieuwe fossielen gevonden van de Homo floresiensis, de kleine mensachtige die een jaar geleden zoveel opzien baarde. De vondst uit de Liang Bua-grot, waar ook de eerdere vondsten vandaan komen, wordt donderdag gepubliceerd in het tijdschrift Nature. De Floresmens leefde op het eiland tussen 90.000 en 12.000 jaar geleden. De dwergmens was ongeveer een meter groot, met een kleinere herseninhoud dan een chimpansee, maar hij is anatomisch verder wel een naaste verwant van de moderne mens. De nieuwe vondsten bevestigen deze conclusies en bieden ook nieuwe aanwijzingen voor het gebruik van vuur en werktuiggebruik. Ook de kritiek van sommige onderzoekers dat het hier slechts om misvormde moderne mensen gaat wordt door de nieuwe vondsten weerlegd, want het is onwaarschijnlijk dat tienduizenden jaren lang een kolonie van misvormde mensen heeft geleefd. `Gewone' moderne skeletten zijn niet gevonden.

Onder meer zijn de armbeenderen van het al bekende H. floresiensis-skelet gevonden. Verder zijn ook kaken, scheenbeenderen, en handbeentjes gevonden, van in totaal negen individuen. Op basis van onder meer de relatief lange armen denken de Australische en Indonesische onderzoekers nu dat de Floresmens meer is dan een dwergvorm van Homo erectus. Zij zien nu ook verbanden met de veel oudere mensachtige Australopithicus, maar het is nog te vroeg voor een oordeel over toewijzing van de Floresmens aan dit veel oudere nog sterk chimpansee-achtige geslacht. De tanden altijd een belangrijk kenmerk om mensensoorten toe te wijzen wijzen er onmiskenbaar op dat de Floresmens behoort tot het moderne mensengeslacht Homo.