Steun aan landbouw fors lager

De Amerikaanse regering heeft vandaag aan Europa en Japan een drastische vermindering van de landbouwsteun van de rijke landen voorgesteld om vastgelopen mondiale handelsbesprekingen vlot te trekken.

Zo willen de VS dat over vijf jaar in de rijke landen de exportsubsidies op landbouwproducten zijn afgeschaft en de binnenlandse subsidies aan boeren aanzienlijk zijn verminderd. Bovendien moeten dan de invoertarieven voor landbouwproducten drastisch zijn verlaagd.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Portman heeft het Amerikaanse voorstel vandaag uit de doeken gedaan in een ingezonden stuk in de Britse zakenkrant Financial Times. Dat gebeurde juist op de dag dat handelsministers van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bijeenkomen in Zürich ter voorbereiding van de eerstvolgende grote handelsconferentie over negen weken in Hongkong.

Exportsubsidies en importtarieven van rijke landen belemmeren de minder rijke landen in hun ontwikkeling. De afschaffing van de exportsubsidies wordt dan ook bepleit door een groep van twintig opkomende economieën, waaronder India, Brazilië en China, en eveneens door Europese regeringsleiders als de Britse premier Blair.

Ook de drastische verlaging van invoerttarieven – na 2010 zelfs de totale ontmanteling – die de Verenigde Staten willen, borduurt voort op voorstellen van deze groep van twintig.

Met het pleidooi eveneens het mes te zetten in de binnenlandse subsidies gaan de VS verder dan Europa. De Europese Commissie wil een vermindering met 55 procent, de Verenigde Staten willen 60 procent.

Van Europese zijde wordt verzet tegen het Amerikaanse voorstel verwacht van Frankrijk, de EU-lidstaat die het meest profiteert van de Europese landbouwsteun en zijn landbouw het meest voor buitenlandse concurrentie afschermt. De Europese landbouwsteun bedraagt in 2005 bijna de helft van de totale Europese begroting van 116,5 miljard euro.

Naar verluidt heeft de Franse minister van Landbouw al van 13 van de 25 Europese lidstaten handtekeningen verzameld – waaronder Spanje, Italië en Ierland – voor een brief aan de Europese Commissie om eerst de lidstaten te raadplegen alvorens tegenover de VS concessies te doen.

Frankrijk heeft met hulp van Duitsland in 2002 de overige lidstaten weten over te halen de landbouwuitgaven van de Europese Unie tot 2013 aan maxima te binden.