Plan kinderopvang Van Hoof krijgt bijval

Uit onverwachte hoek krijgt het plan van de politiek om bijstandsmoeders in te zetten in de kinderopvang steun. De vrouwen moeten wel een opleiding krijgen.

Het voorstel van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) om bijstandsmoeders in te schakelen voor de kinderopvang, krijgt steun uit onverwachte hoek. ,,Juist linkse partijen vinden dat bijstandsvrouwen doodgeknuffeld worden en moeilijk uit hun isolement komen'', zegt de woordvoerster van het Politiek Vrouwen Overleg (PVO).

In het PVO zitten vertegenwoordigers van vijf politieke partijen die zich bezig houden met arbeid, zorg en emancipatie.

Eind september heeft Van Hoof zijn plan voorgelegd aan het PVO. Alle vijf partijen CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks reageerden enthousiast. ,,Wij zijn er een groot voorstander van dat ook vrouwen met kleine kinderen aan het werk gaan'', zegt de PVO-woordvoerster. ,,Het isolement van de bijstandsvrouwen wordt onderschat. Ze hebben nergens geld voor en helemaal geen toekomst meer. Er zijn een half miljoen vrouwen die gestopt zijn met werken vanwege hun kinderen en weer willen werken. Maar zij komen niet aan de slag. Hun aantal wordt alleen maar groter.'' Het PVO vindt wel dat de bijstandsvrouwen een opleiding behoren te krijgen. ,,Zonder scholing lijkt het plan ons minder zinvol. Wij zijn groot voorstander van professionele opvang. Het is daarom een goed idee om de moeders bij ROC's (Regionale Opleidingscentra, red.) op te leiden tot leidster.''

Tijdens hun stage kunnen de vrouwen volgens dat idee met behoud van hun uitkering kinderen opvangen op scholen. Na hun opleiding zouden zij voor een volwaardige baan met bijbehorend salaris in aanmerking moeten komen.

Hiermee wordt momenteel al geëxperimenteerd in Bussum. In die gemeente volgt nu een groepje bijstandsmoeders een opleiding tot leidster. ,,In eerste instantie voelen veel vrouwen weerstand, maar uiteindelijk is het voor de meesten een opluchting dat ze weer wat kunnen doen'', zegt de uit Bussum afkomstige PVO-woordvoerster.

De bijstandsvrouwen zelf bevestigen dat beeld. De eerste reactie van Liesbeth van Wordragen van het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand was woede. ,,Hoe haalt hij het in zijn hoofd, Van Hoof.'' Van Wordragen: ,,Alsof alle bijstandsvrouwen geschikt zijn voor dit best pittige beroep. Bovendien werken veel vrouwen al part-time, en krijgen zij een uitkering omdat ze onvoldoende verdienen. Net als de bijstandsvrouwen die als vrijwilliger werken, zijn zij met al met andere dingen bezig.''

Maar ook Van Wordragen geeft toe dat het plan van de staatssecretaris een uitkomst voor sommige bijstandsvrouwen kan zijn, als zij tenminste een opleiding tot kinderleidster krijgen en nergens toe worden gedwongen.

Goede scholing is ook cruciaal voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Verening van directeuren van Sociale Diensten Divosa. ,,Mensen die in de kinderopvang werken, moeten aan goede opleidingseisen voldoen. Daar hoor ik de staatssecretaris niet over'', zegt een VNG-woordvoerster. ,,Die eisen liggen vast in de cao voor de kinderopvang. Daar heeft de sector twintig jaar lang hard voor geknokt.''

Maar als de bijstandsmoeders een training ondergaan, juichen ook de Nederlandse gemeenten het voorstel toe. Divosa deelt die mening: ,,Bijstandsmoeders kunnen ingezet worden voor kinderopvang mits zij hiervoor de professionele klwaiteiten hebben en er duurzame banen voor hen in de kinderopvang zijn.''

De SP is overwegend kritisch. Tweede-Kamerlid Gerkens (SP) vindt het plan van Van Hoof een slecht idee. Ze wil de staatssecretaris morgen naar de Kamer roepen om uitleg te geven. Volgens Gerkens zijn moeders van jonge kinderen niet voor niets vrijgesteld van sollicitatieplicht. Ook zij vindt dat de kinderopvang een taak is van gekwalificeerd personeel.

    • Antoinette Reerink