Onbeleefdheden

Premier Balkenende had vorige week een moeizaam gesprek in Nigeria.

De Nederlandse ambassadeur in Nigeria, Aart Jan Verdegaal, stond vorige week maandagavond met zijn armen omhoog en riep: ,,Wat kon ik doen? Hij wás er niet.'' Hij – dat was de Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken Oluyemi Adeniji. Samen met minister-president Balkenende, die vorige week op bezoek was in Nigeria en Mali, zou Adeniji bij de opening zijn van de nieuwe kanselarij in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Maar de stoel naast Balkenende was nog leeg toen Verdegaal aan zijn toespraak begon. Was dat niet onbeleefd van Verdegaal?

Nee, natuurlijk. Het was onbeleefd van Adeniji dat hij er niet was. Bij de aankomst van Balkenende en minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) op het vliegveld van Abuja, op maandagmiddag, was de minister nog hartelijk geweest. Ook de president van Nigeria, Olusegun Obasanjo, was die middag nog vol goede wil. Na de besprekingen met de Nederlandse delegatie zou hij samen met Balkenende een persconferentie geven. Er werd een katheder neergezet bij de ingang van zijn paleis. Binnen ging het onder meer over de kwijtschelding van 60 procent van de Nigeriaanse schuld. De G8 had dat in juni van dit jaar bedacht en de Club van Parijs, waarin rijke landen overleggen over schulden van ontwikkelingslanden, besliste in september dat die kwijtschelding er zou komen. Dat kost Nederland zo'n half miljard euro, en Nigeria is niet een erg arm land – het staat wel als heel corrupt bekend. Balkenende en Van Ardenne zeiden tegen Obasanjo dat het geld besteed moet worden aan armoedebestrijding of aan de bestrijding van aids.

Na de bijeenkomst bracht Obasanjo Balkenende en Van Ardenne meteen naar hun auto's. Zijn gezicht stond strak. Er kwam geen persconferentie. En zijn minister van Buitenlandse Zaken kwam niet naar de opening van de ambassade. Adeniji liet weten dat hij opeens dringende besprekingen moest voeren met Liberianen.

Balkenende zei later dat het gesprek met Obasanjo ,,heel open'' was geweest. ,,Je kunt alles met hem bespreken.'' Maar Obasanjo had nog niet beloofd dat het Nederlandse geld naar de armen en de zieken zou gaan. Hij kende zelf ook wel een paar projecten die zijn land vooruit zouden helpen. (PdK)

Bijdragen: Egbert Kalse, Mark Kranenburg, Petra de Koning en Guus Valk.