`Fusieplannen scholen toetsen'

De minister van Onderwijs moet controleren of fusieplannen van scholen leiden tot inperking van de keuzevrijheid. Als dat zo is, moet de fusie worden verboden. De criteria die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hanteert in andere sectoren kunnen als voorbeeld dienen. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies Variëteit in schaal, dat vanmiddag aan minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) is overhandigd. Fusies tussen onderwijsinstellingen kunnen monopolievorming in een gebied versterken en daarmee de keuzevrijheid belemmeren, aldus de raad.