China-Nederland niet echt swingend

Een kwart eeuw geleden verscheen er een bundel van Hans Dulfer met de titel Jazz in China. Dat het boek over andere dingen ging was de lezer duidelijk, want China zat toen nog cultureel potdicht en Dulfer was bekend om sterke verhalen met een hoog persiflerend gehalte. Het titelverhaal, waarin Dulfer ook opduikt als de auteur van Hoe het Swong in Hay-Wong, gaat vooral over de richtingenstrijd destijds in de Nederlandse jazz.

Sindsdien is er veel veranderd: het Willem Breuker Kollektief gaf concerten in China en diverse componisten uit dat land zijn hier intussen kind aan huis. Het Amsterdam China Festival is het zoveelste bewijs dat China ook muzikaal uit zijn isolement is geraakt.

Dat had kunnen betekenen dat de de titel Beijing Swing, waaronder het BIMhuis aan dat festival bijdroeg, serieus was bedoeld. Maar al snel bleek dat ook deze titel door Hans Dulfer bedacht had kunnen zijn. Er werd op het podium niet geswingd, er werd door het Chinees-Nederlandse sextet zelfs geen poging toe gedaan.

`Schwung' haddden sommige onderdelen wel. Zoals de zeer dynamische, golvend opgebouwde solo die Qui Ji-Zheng op haar 21-snarige plankciter en het Ayleriaans geboetseerde betoog dat Ab Baars op tenorsaxofoon ten beste gaf. Maar als alle zes musici samen op het podium zaten smolt de dadendrang weg en regeerde de beleefdheid: welkom, meneer en mevrouw, fijn dat u er bent, gaat u voor, ik wacht rustig tot u zit.

Muzikaal leidde deze on-Nederlandse wellevendheid tot klankschappen waarmee men in China heel vertrouwd is: `het wuivende riet en `bij de waterval' of `de ganzen trekken over”, als het tenminste geen zwaluwen zijn.

Cor Fuhler doet met zijn toetsen-viool soms een poging de zaak een beetje op te jutten en dat geldt ook voor Wang Zhenting-Sheng op zijn mondorgel met houten pijpen. Maar als de laatste en passant een heimelijke blik op zijn horloge werpt is het duidelijk dat de opwinding op de bon is. Het oerbeleefde slotapplaus duurt bijna even lang als de al even verplichte toegift. Opwindende jazz in of uit het grote China: over nog een kwarteeuw weten we meer.

Concert: Beijing Swing. Gehoord: 7/10 BIMhuis Amsterdam.

    • Frans van Leeuwen