CDA houdt vast aan drie televisienetten

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat er in 2008 drie publieke televisienetten blijven. De partij gaat daarmee in tegen de raad van bestuur van Publieke Omroep die eerder liet weten te overwegen een net te schrappen.

,,Wij houden vast aan drie netten'', zei Tweede-Kamerlid Joop Atsma (CDA) vanmorgen aan het begin van het Kamerdebat met staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66) over de verandering van de publieke omroep.

De PvdA steunde dat standpunt van het CDA. Tweede-Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) zei een eventuele motie hierover te zullen steunen. Atsma wilde vanmorgen eerst de beantwoording van de staatssecretaris afwachten, voordat hij over een motie zou besluiten. PvdA en CDA hebben samen een Kamermeerderheid. De VVD herhaalde het partijstandpunt dat de publieke omroep aan twee netten genoeg heeft.

In 2008 mag de raad van bestuur van Publieke Omroep adviseren over het aantal netten en radiozenders van de publieke omroepen. De staatssecretaris schreef daarover in antwoord op Kamervragen: ,,De raad van bestuur is in de beste positie om dergelijke strategische keuzes te maken.''

Harm Bruins Slot, voorzitter van de raad van bestuur, zei op het Nationale Omroepcongres eind september dat hij vreest dat er in 2008 nog maar geld is voor twee netten. Het CDA vindt dat Bruins Slot met dit noodscenario probeert het toekomstplan voor de publieke omroep onderuit te halen. De definitieve beslissing over het aantal netten wordt gemaakt door de staatssecretaris.