`Bijstandsmoeders in kinderopvang'

Bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf jaar die nu niet hoeven te solliciteren, moeten van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) gaan werken in de voor- en naschoolse kinderopvang.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag basisscholen vanaf 2007 te verplichten voor kinderopvang te zorgen als ouders daar om vragen.

Staatssecretaris Van Hoof stelt nu voor dat een deel van de 90.000 bijstandsmoeders met jonge kinderen aan de slag gaan in de kinderopvang met behoud van hun uitkering. Gemeenten kunnen het werk voor de bijstandsgerechtigden aantrekkelijker maken met een bonus op hun uitkering en met scholing. De kinderen van de bijstandsvrouwen kunnen mee naar de opvang als hun moeders werken.

Van Hoof speelt in op het voorstel van VVD-fractievoorzitter Van Aartsen om scholen te verplichten tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds kinderopvang te bieden. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze de opvang regelen. Vandaag stuurt het kabinet de Tweede Kamer hierover een brief. De details van het plan moeten in het najaar zijn uitgewerkt.