Allochtonen vaker `minder gelukkig'

Niet-westerse allochtonen in Nederland voelen zich twee keer zo vaak `minder gelukkig' als autochtone Nederlanders. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vandaag gepubliceerde analyse. De bevindingen zijn gebaseerd op een vorig jaar uitgevoerde enquête. De uitkomsten zijn gecombineerd met gegevens over burgerlijke staat en inkomen. Van alle niet-westerse allochtonen is volgens de CBS-analyse 24 procent `minder gelukkig'. Dat is ruim twee keer zo veel als het percentage minder gelukkige autochtone Nederlanders. Van het aantal westerse allochtonen is 14 procent `minder gelukkig'.

Het relatief grote ongeluksgevoel onder niet-westerse allochtonen staat volgens het CBS los van de relatie met inkomen, leeftijd en opleiding. Onderzoeker Ferdy Otten: ,,Die andere factoren hebben we eruit gefilterd. Waarom `allochtoniteit' tot verminderd geluk leidt, weten we niet. Wij kunnen niet zeggen of het bijvoorbeeld komt door gevoelens van sociale uitsluiting.''

Behalve etniciteit zijn op het welbevinden van mensen ook gezondheid, inkomen en burgerlijke staat van invloed, aldus het CBS. De gezondheid weegt verreweg het zwaarst. ,,Van de mensen die hun eigen gezondheid als minder dan goed beoordeelden, ontbeert een kwart positieve geluksgevoelens. Bij mensen met een goede of zeer goede gezondheid was dit slechts 8 procent''.

Volgens het onderzoek komt inkomen pas op de vierde plaats, na gezondheid, burgerlijke staat en etniciteit. Geslacht, leeftijd en opleiding spelen een ,,beperkte rol'' voor het ervaren van geluk, aldus het CBS.