Wegen en omwegen van Nescio-vertaling 2

De endemische paniek inzake homoseksualiteit en pedofilie heeft ook de wereld van de literatuur bereikt. Danielle Losman, vertaalster van `De Uitvreter' van Nescio naar het Frans, vindt het woord garçcons een homoseksuele bijklank hebben. Derhalve ging zij naarstig op zoek naar een alternatief. Dat vond zij echter niet.

Zij had ook aan het vertederende gosse of gamin kunnen denken. Dan maar gaçrcons, doch zonder verdubbeling van het woord, waardoor de onschuldige verzuchting verloren gaat, die zo essentieel is in deze befaamde openingszin. Bespottelijk!

    • Cees A.A. Steeman