Webcongres: onderhandelen met Turkije is goed

De deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres vinden het in meerderheid terecht dat de onderhandelingen met Turkije geopend zijn.

De onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de Europese Unie zijn deze week begonnen. Als het overwegend islamitische Turkije inderdaad toetreedt, zal het nu 70 miljoen inwoners tellende land tot de grootste van de Europese Unie behoren. Algemeen wordt aangenomen dat de besprekingen ten minste tien jaar zullen duren. Turkije zoekt al sinds 1959 aansluiting bij Europa. Oostenrijk wil, net zoals Frankrijk, als de onderhandelingen zijn afgerond, in een referendum het Turkse lidmaatschap van de Unie voorleggen aan de bevolking. Turkije kan alleen lid worden als alle EU-landen daarmee instemmen.

Hoe gerechtvaardigd zijn de onderhandeling over de toetreding van Turkije tot de EU, vroegen wij de leden van het Webcongres. Vond men, na het `nee' van Nederland en Frankrijk tegen het Grondwettelijk Verdrag, dat de EU nu te hard van stapel loopt? Het een heeft niets met het ander te maken, vond een ruime meerderheid. Die was het oneens met de stelling dat, in het licht van de uitslagen van de referenda over het grondwettelijk verdrag, de Europese Unie geen onderhandelingen met Turkije had moeten beginnen. De uitslagen van de referenda in Nederland en Frankrijk ontstonden in een sfeer van angst, schrijft Jean Blankert uit Baarn. Blankert ziet onderhandelingen als de enige mogelijkheid om vrede te bereiken in het Midden-Oosten: ,,Met de Turken alleen kunnen wij democratie tussen Londen en de grenzen van India bereiken.'' Het `nee' tegen het grondwettelijk verdrag had slechts zijdelings te maken met de plannen Turkije toe te laten tot de EU, vindt ook Hans Invernizzi uit Zwolle: ,,Er is niets op tegen met Turkije te onderhandelen. Praten kan nooit kwaad. De noodzakelijke hervormingen in Turkije kunnen er door worden gestimuleerd. Er zijn voldoende waarborgen voor een democratische besluitvorming ingebouwd.'' De geloofwaardigheid van de Unie als geheel staat op het spel, vindt S.I.E. Blok te Voorschoten: ,,Na de pijnlijke farce van de Franse en Nederlandse referenda over het grondwettelijk verdrag had het nu blokkeren van de onderhandelingen met Turkije de EU geheel en al belachelijk en onbetrouwbaar gemaakt.'' Bram Schim van der Loeff te Bereldange (Luxemburg) beschouwt de onderhandelingen met Turkije als de enige mogelijkheid om tot verbetering van de mensenrechten in dat land te komen. Voorts kan volgens hem aldus ,,een brug naar de moslimwereld onderhouden worden''. De toezeggingen die de EU al aan Turkije had gedaan maakten het bovendien vrijwel onmogelijk nu nog te weigeren met onderhandelingen te beginnen, voert Piet Buwalda uit Den Haag aan. ,,Dit betekent niet dat Turkije inderdaad als lid zal worden geaccepteerd; daarover beslissen alle lidstaten immers pas na afloop. Ik deel de zorg over toetreding van een zo groot en zo arm land als Turkije nu is, maar denk dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gelijk heeft als hij stelt dat zijn land er over tien jaar heel anders zal uitzien dan nu.''

Het belangrijkste argument van de lezers die de stelling onderschrijven formuleert Gerard Bader uit Amsterdam aldus: ,,Het zou zeer onverstandig zijn om wederom de opvatting van de overgrote meerderheid der burgers in Nederland en de overige lidstaten te negeren.'' Hij vervolgt: ,,Laat Turkije (weer) het voortouw nemen in de islamitische wereld en daar de democratische gezindheid uitdragen, in plaats van als loden last op sleeptouw te moeten worden genomen door Europa.'' Er moet door de politiek meer naar de mening van het volk worden geluisterd, vindt Leo van Lier uit Eindhoven: ,,Zowel landelijk als Europees is de politiek losgeslagen en heeft de bevolking geen invloed meer. Het wordt hoog tijd dat de politieke arrogantie verdwijnt.'' ,,Heel expliciet wordt ook door de regeringsleiders erkend dat de een meerderheid van de Europese bevolking tegen de toetreding van Turkije is'', voegt Samuel van den Berg uit Nieuwerbrug daar aan toe. Paul Buitenhuis uit Apeldoorn vindt dat Europa eerst maar eens het eigen huis moet opruimen alvorens de buren uit te nodigen: ,,De expansie met andere (Oost)-Europese landen leidt al tot de nodige weerstand. Als Europa zo doorgaat, gaat het ten onder aan expansiedrift.'' Turkije hoort niet thuis in de EU, stelt Gé Tol uit Deventer onomwonden: ,,Het land lapt mensenrechten aan zijn laars en is militair en politioneel onbetrouwbaar.''