Verplicht of vrijwillig?

Volgens mij is er een pensioenplicht, maar volgens mijn partner is deelnemen aan een pensioenregeling vrijwillig. Wie heeft er gelijk?

(M.K.)

U hebt allebei een beetje gelijk en een beetje ongelijk. In Nederland bestaat geen pensioenplicht, in die zin dat elke werknemer verplicht een pensioen opbouwt. Eens in de zoveel jaar wordt hierover in de Tweede Kamer gesproken, maar het is er nog nooit van gekomen.

Wel is het zo dat werknemers die werken in een bedrijf of bedrijfstak met een pensioenregeling, verplicht zijn om deel te nemen aan die regeling. In de praktijk betekent dit dat zo'n 90 procent van de werknemers pensioen opbouwt. De werknemers die niet onder een pensioenregeling vallen, zijn vaak degenen die verder ook niet zulke geweldige arbeidsvoorwaarden hebben.