Verlof en levensloop

Laatst schreef u over verlof opnemen in de levensloopregeling. Maar hoe zit het als je van je eigen spaargeld een paar maanden verlof opneemt? Krijg je dan een lager pensioen, omdat je geen premie betaalt? Of kun je regelen dat je de premie tijdens je verlof wel blijft betalen? En bouw je wel pensioen op als je verlof opneemt in de levensloopregeling? Anders zou iedereen die gebruik maakt van de levensloopregeling een lager pensioen opbouwen.

(J.O.)

Bij de levensloopregeling wordt een deel van het bruto inkomen opzij gezet. Hierover is geen loonbelasting verschuldigd. Die loonbelasting betaalt u pas als u verlof opneemt. Maar de werkgever houdt over het bedrag dat opzijgezet wordt wel premies in voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit is wettelijk geregeld. De wet zegt echter niets over het inhouden van pensioenpremies. Dit wordt overgelaten aan de sociale partners, dus dit kan per werkgever of per cao verschillend uitpakken. Als er geen pensioenpremies worden afgedragen, betekent dit inderdaad dat mensen die gebruikmaken van de levensloopregeling minder pensioen opbouwen.

Uw verlof financieren met eigen spaargeld is in feite onbetaald verlof, zoals dat nu ook al bestaat. Of u dan pensioen opbouwt, verschilt ook weer per werkgever. Soms is onbetaald verlof alleen toegestaan als de pensioenpremie wordt doorbetaald. In de praktijk betekent dit meestal dat u dan zowel het werkgevers- als werknemersdeel van de premie voor uw rekening moet nemen. Ook bij vrijwillig doorbetalen van de pensioenpremie zal dit doorgaans het geval zijn. Dat maakt een onbetaald verlof erg kostbaar.

Als u tijdens een onbetaald verlof geen pensioenpremie hoeft te betalen, is het belangrijk om na te gaan wat er gebeurt bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Waarschijnlijk bent u daarvoor niet verzekerd tijdens het verlof. En dat is, als er iets misgaat, heel wat ernstiger dan een paar maanden of een jaar pensioenopbouw missen.

    • Wilma van Hoeflaken