Vergrijzing

Nederland vergrijst in hoog tempo. Iedereen weet dat de werkenden de AOW moeten opbrengen voor de 65-plussers. Tegen de tijd dat ik AOW krijg (ik ben bijna 40), zijn er waarschijnlijk geen werkenden meer. Ik vrees dat AOW er voor mij niet meer in zit. Hierover zou ik graag zekerheid hebben, want dan weet ik welke voorzorgmaatregelen ik moet treffen.

(L.H.)

U ziet het wel erg somber in. Het is waar dat Nederland vergrijst. Tegenover elke gepensioneerde staan nu nog vier werkenden. Bij ongewijzigd beleid zijn dat er volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2040 nog maar tweeenhalf. In dat geval zou de AOW in gevaar kunnen komen, maar zover is het nog lang niet. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat de vergrijzing geen grote problemen hoeft op te leveren als er meer ouderen gaan werken en meer vrouwen. Wat die ouderen betreft betekent dit niet dat 65-plussers langer moeten doorwerken. Van de mensen die nu tussen de 55 en 64 zijn, werkt maar 40 procent. Hier is dus veel groei te behalen. Dat zal ook wel gebeuren nu de fiscale voordelen voor vroegpensioen zijn afgeschaft, waardoor eerder stoppen met werken ontmoedigd wordt.

Ook onder vrouwen zit nog veel potentieel. In Nederland zijn vrij veel vrouwen huisvrouw. En de vrouwen die wel werken, hebben vaak een kleine deeltijdbaan. Als het voor vrouwen met kinderen gemakkelijker wordt om arbeid en zorg te combineren, bijvoorbeeld door betere kinderopvang, meer zorgende vaders en slimmere schooltijden, gaan er meer vrouwen werken. Dat is allemaal goed voor uw AOW, en voor de mijne. Ik denk dat het best mogelijk is dat er iets gaat veranderen aan die AOW. Een jaartje uitstel? Premieheffing voor 65-plussers? Maar afschaffen lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. De zekerheid waar u om vraagt, kan niemand u geven.

    • Wilma van Hoeflaken