Vast geen wonder

In Italië is weer discussie ontstaan rond de onverklaarbare rite van de vierdeëeuwse heilige Sint Januarius. Elk jaar op 19 september laten katholieke priesters in Napels het bloed van de heilige, dat bewaard is in twee ampullen, van vloeibaar in vast veranderen. Mooie PR voor de stad en voor Italië, zo schreef de Italiaanse krant La Repubblica eind vorige maand, maar wetenschappelijk dubieus. Vervolgens roerden ook het Vaticaan en het Italiaanse Comité voor Paranormaal Onderzoek (Cicap) zich.Het `bloed' van Sint Januarius is een uitvinding van een middeleeuwse alchemist, zo meldden Cicap-onderzoekers jaren geleden al in Nature. Maar nu La Repubblica schrijft dat de Cicap dat bewézen heeft, krabbelen de skeptische wetenschappers terug. Nou, schreven ze als reactie in een persbericht, we dénken alleen dat het geen bloed is. Maar onderzocht hebben we het nooit, want dat mogen we niet. Het Vaticaan, bij monde van monseigneur Paolo Romeo, is de stelligheid zelve in het Italiaanse dagblad:``Ook na recent onderzoek blijft het fenomeen onverklaarbaar.''

Ondanks de voorzichtigheid die de wonder-onderzoekers tentoonspreiden, lijken ze toch van hun zaak overtuigd als ze in hun persbericht naar hun eigen onderzoek uit 1991 verwijzen. Destijds maakten ze uit eierschalen, keukenzout en vulkanisch ijzerchloride een roodbruine substantie na die zich precies als het bloed van Sint Januarius gedroeg. Bij hard schudden verandert het van vast naar vloeibaar. En de bewering van Paolo Romeo dan? De onderzoekers: ``Er is niks in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.''

    • Hester van Santen