Uitstel

Toen mijn neefje me vertelde, dat hij best wel eens zou willen leren schaken heb ik een simpel partijtje met hem gespeeld; met slechts een paar stukken op het bord, zodat hij aan een paar regeltjes genoeg had om toch `echt tegen mij te kunnen schaken'.

Hij vond het leuk en had trek in meer. En hij vond het geen probleem, dat ik iedere ronde wat moeilijker maakte, door telkens een nieuw stuk in het spel te brengen. Integendeel, het werd er alleen maar `echter' op (Het was voor hem bij het eerste potje al `echt'). Gaandeweg leerde Pietje de regels van het spel en werd een enthousiast schaker.

Gelukkig maar, dat Leo Prick er niets van gemerkt heeft. Die zou mij onmiddellijk tot de orde geroepen hebben: `Heb je dat joch niet eerst de beginselen van het schaken bijgebracht?' Een delay of gratification, zou voor de ontwikkeling van Pietje, veel heilzamer geweest zijn.

Ik ben blij dat ik hem de zure appel, die Prick aanbeveelt, bespaard heb. Ik heb hem op een natuurlijker wijze wegwijs gemaakt. Pietje heeft inmiddels zelf een boekje aangeschaft, omdat zijn enthousiasme, net als zijn vaardigheid, alleen maar is toegenomen. En daar was het mij om begonnen. Eenmaal aangestoken zou hij op eigen kracht zijn weg wel vinden.

Had ik, zoals Leo Prick ons voorhoudt, Pietje eerst doorgezaagd met droge theorie, dan had hij waarschijnlijk al lang afgehaakt. Zoals zo velen in het onderwijs afhaken omdat teveel dorre theorie hen zo weinig zegt!

Het lijkt me toch een elementair didactisch beginsel, uit te gaan van de belangstelling van je doelgroep. De herkenbare, authentieke situaties die `de profeten van het Nieuwe Leren' (zoals Prick hen noemt) aanbevelen lijken me daarvoor uitermate geschikt. Op die manier zien leerlingen van meet af de relevantie voor zichzelf en voor de samenleving. Een ideale basis om die vakmatige begripsstructuren ooit zelf nog eens te doorgronden.

Dat moet Leo Prick toch ook weten?! Wat bezielt sommige mensen toch, om voortdurend in tegenstellingen te denken en van elkaars standpunten een karikatuur te maken?