Tiende planeet

In zijn Ophef-stukje over `afkijken' (W&O 17 sept.) had Dirk van Delft het deze keer bij het verkeerde eind. Inderdaad, Brown en medewerkers kondigden op een persconferentie in juli van dit jaar aan dat zij een `tiende planeet' hadden ontdekt. Die aankondigng was inderdaad gedaan in grote haast. Maar niet, omdat een paar Spaanse astronomen hun waren al voor geweest bij deze aankondiging, zoals Dirk van Delft ten onrechte schrijft. Het was omdat Brown et al. ontdekt hadden, dat wellicht deze Spaanse groep ten onrechte had geclaimed de ontdekkers te zijn van het object 2003 EL61. De zogenaamde tiende planeet heet 2003 UB313. Het gaat dus bij het `bedrog' om een ander object.

Brown en medewerkers hadden de ontdekking van 2003 EL61 willen aankondigen op een conferentie toen bleek dat de Spanjaarden hun waren voor geweest. Daarmee hebben Brown et al. hun Spaanse collega's ook mee gelukgewenst. Later ontdekten de Amerikaanse onderzoekers, dat hun Spaanse collega's via het web hun telescoop-logboeken hadden geraadpleegd en misschien wel de ontdekking van hun hadden `gestolen'. Toen bedachten zij zich dat de Spaanse groep wellicht ook hun ontdekking van de tiende planeet wel eens zou kunnen stelen en alhoewel zij het nog niet van plan waren, hebben ze toen overijl toch maar de ontdekking van de `tiende planeet' (2003 UB313) wereldkundig gemaakt. Daarvan zijn zij de enige ontdekkers; van 2003 EL61 zijn de ontdekkers betwist en dat is niet die `tiende planeet'.

Overigens wordt 2003 UB313 aangemerkt als tiende planeet omdat deze groter is dan Pluto. Van het betwiste object 2003 EL61 is bekend dat deze kleiner is dan Pluto.