Pensioenberekening

Nederland vergrijst snel. Vooral verontrustend voor mensen die nog jaren moeten wachten voordat zij met pensioen kunnen.

Is er een instantie die mijn lopende pensioen kan berekenen als ik alle relevante informatie overhandig? Ik betwijfel namelijk of de berekeningen van het pensioenfonds juist zijn.

(M.A.)

Voor een berekening van uw pensioen kunt u terecht bij de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), Scheveningseweg 7, 2517 KS Den Haag, tel. 070-3601921 (www.pensioenbelangen.nl).